Welkom

Welkom op onze site. Elke genealoog die onderzoek deed in de archieven van het Hertogdom Brabant heeft al wel eens te maken gehad met het begrip ‘meisenier’. De attesten van meisenierschap die in het verleden verleend werden blijken heden ten dage een buitengewoon instrument om 16e-18e eeuwse verwantschappen te achterhalen.
In het tijdschrift Brabant Cronikel, mei-juni 2013 werd het idee gelanceerd om een ‘comité’ op te richten dat, zoals de aloude traditie het wil, meiseniersbrieven zou uitreiken. Vertrekkende van dit idee hebben wij, vier enthousiaste genealogen, de koppen bij mekaar gestoken om dit verder uit te werken. Resultaat is dit genootschap van meiseniers uit het land van Grimbergen, en de meiseniersraad.

Het bewijzen van generaties voor het meiseniersschap heeft geen gevolgen voor de bewijslevering bij de Koninklijke Vereniging der Afstammelingen van de Brusselse Geslachten VZW (en vice versa).

Over ons

In de meiseniersraad van het ‘genootschap van meiseniers uit het land van Grimbergen’, zetelen vier leden......

Lees meer...

De meiseniers

Eeuwenlang trokken vele van onze voorouders naar Grimbergen om er hun meisenierschap te bewijzen. Dat het voor hen heel wat betekende om als meisenier erkend te worden......
Lees meer...

Land van Grimbergen

De streek die men in vroegere tijden, het 'land van Grimbergen' noemde behoorde tot het patrimonium der heren van Grimbergen. Naast Grimbergen (Vlaams Brabant), lagen volgende......
Lees meer...

Registratie

Men kan een aanvraagdossier raadplegen door het desbetreffende registratienummer (MSR-nr) aan te klikken......
Lees meer...

Meiseniersregister

In dit register zijn de meiseniers opgenomen die hun meisenierschap bewezen voor de schepenbank van Grimbergen en dit tot het einde van het Oud Regime.......
Lees meer...

Archief

In deze rubriek staan een aantal vroegere publicaties die handelen over de meiseniers ....
Lees meer...

Top