Meiseniersregister

In dit register zijn de meiseniers opgenomen die hun meisenierschap bewezen voor de schepenbank van Grimbergen en dit tot het einde van het Oud Regime (15e-18e eeuw). Basis van dit register is het boek 'van meiseniersbloed', in 2014 aangevuld met honderden gegevens uit verschillende bronnen. Men kan dit meiseniersregister openen door op de afbeelding van het pdf-bestand te drukken.


Top