NIEUW

15 november 2022

Voorwoord

Bijna 10 jaar geleden werd onder de stuwende kracht van dhr. J.-Michel van der Elst besloten om de aloude traditie van het meiseniersschap terug leven in te blazen. In het kader van dit project werd er ten behoeve van de geïnteresseerden een website ontwikkeld met een overvloed aan genealogische en historische informatie omtrent dit onderwerp (http://www.de-meiseniers.be/). Tot ons groot genoegen mochten we alras rekenen op een enthousiaste belangstelling. Heden tellen we in ons archief niet minder dan 233 bewezen afstammingslijnen die aanleiding gaven tot 80 inschrijvingen in het moderne meiseniersregister. Hierbij dient te worden aangestipt dat menig kandidaat-meisenier heeft mogen rekenen op het deskundig advies van Michel.

De genealogieën die ons werden toegezonden, brachten aan het licht dat voor een aantal - weliswaar invloedrijke – families van meiseniers er een mogelijk verband bestond met die van de Zeven Geslachten van Brussel. Deze vaststelling gaf aan enkele meiseniers de impuls om na de registratie als meisenier hun genealogisch onderzoek verder te zetten in de richting van de Brusselse geslachten. De samenstelling van een admissiedossier voor de Lignages is gewis geen sinecure. Een diepgaand onderzoek is onontbeerlijk om tot een ijzersterk en sluitend dossier te komen. De opeenvolging van de generaties dient op een onweerlegbare wijze te worden bewezen met archiefstukken uit primaire bronnen. Opvallend hierbij is dat in niet weinig gevallen een aansluiting bij het geslacht Pipenpoy de toegangspoort vormt tot een opname in een van die Brusselse oergeslachten. Inderdaad, alhoewel deze roemrijke Brusselse familie, nauw verbonden met Merchtem en de streek rond Lennik, al lang in haar naamdragende rechte lijn is uitgedoofd, biedt zij nog steeds via haar talrijke zijlijnen een uitgelezen mogelijkheid om een admissie te verwerven zoals in Roodebeke en Serhuyghs.

Geleid door zijn jarenlange expertise inzake stamboomonderzoek en zijn gedrevenheid naar uiterste correctheid was het Michel duidelijk geworden dat de geschiedenis van de Pipenpoy en in het bijzonder de oudste generaties smeekte om een grondige revisie. Hoeveel uren of dagen en archiefbezoeken hij aan dit titanenwerk heeft besteed, weet hij wellicht zelf niet meer; alleszins een enorm aantal. Voor de alleroudste generaties heeft Michel gekozen voor het moeizame en daarom tot hiertoe zelden bewandelde pad van de sigillografie. Een andere weinig geëxploiteerde bron, een 12 meter lange perkamenten rol uit de 14e eeuw verborgen in het archief van de collegiale kerk Sint-Gertrudis te Nijvel leverde eveneens nieuwe inzichten.

Bij deze nodig ik de lezer uit zich met volle overgave onder te dompelen in het voorliggende magnum opus van Michel van der Elst, onze confrater in het meiseniersschap.

Namens de meiseniersraad
Jan, Paul en William

Libro completo saltat scriptor (i.e. Michaelis) pede leto

Deze genealogische studie is een strikt privé-uitgave van de auteur. Mijn bedoeling is om mijn familieleden en naaste vrienden te helpen bij hun opzoekingen naar hun voorouders. Aangezien dit werk het resultaat is van jarenlange research zou ik het op prijs stellen dat indien er gegevens aan worden ontleend dat ook eerlijkheidshalve zou worden vermeld.

7 mei 2023

Het meiseniersregister werd bijgewerkt en op de site geplaatst. Hierin vinden we onder andere twee vermeldingen uit de regesten van de schepenbank van Brussel, (bron: Koninklijke bibliotheek Brussel, handschriften, Houwaert, II.6487), waarin de registratie opgenomen staat van Sweder van Ympde geheeten van Wemmele en van Geraerd van Wemmele geh. van Ympde, zijn achterkleinzoon.

25 oktober 2023

Via deze weg willen het overlijden melden van onze oudste meisenier Jan Theodoor (John) De Coninck, vader van onze collega Jan F De Coninck.

                                            John DC

          John DC 2

                                            New Year


Top