OVER ONS

 

In de meiseniersraad van het ‘genootschap van meiseniers uit het land van Grimbergen’, zetelen vier leden. Met name:

v.l.n.r: Paul BEHETS, Jan F. DE CONINCK,  William TIMMERMANS en J. Michel VAN DER ELST.

Bij een aanvraag om toe te treden tot het genootschap zullen de leden van de raad de bewijsvoering van het ingediende verzoek onderzoeken. Na grondig genealogisch onderzoek zal de aanvraag geregistreerd worden op deze site (zie rubriek 'Registratie'). Deze nieuwe ‘meiseniersbrief’ zal ook opgenomen worden in het reeds bestaande meiseniersregister.

Het uiteindelijke doel is de promotie van het genealogisch onderzoek in de verschillende archieven en de versteviging van enerzijds de vriendschapsbanden en anderzijds de samenwerking tussen genealogen. Wij wensen iedereen veel succes met de zoektocht.   U kan ons ook vinden op facebook   

Top